Hieronder een overzicht van  personen en instellingen welke zich dagelijks met "De Apenhof" bezig houden.

Het Bestuur

Oprichter D.C.A. Venema
Voorzitter J.G. Plijnaar
Secretaris A.J.C Brouwer - Venema
Penningmeester A.J.C. Brouwer - Venema
Algemeen Lid G.R. Kooistra
 
Vrijwillige Medewerkers
Asielbeheerder Dick Venema
Hoofd Verzorging Dick Venema
Dierenverzorgster Anita Brouwer
Dierenverzorgster Jeanette Speksnijder
Vrijwilligster Elke Borstrok
Propaganda en Administratie
Propaganda Bertha Venema
Administratie Bertha Venema
Fotograaf /Assistent PR Dick Venema Jr
Website Anita Brouwer
 
Stagiaires
 
 
Dierenartsen
Groepspraktijk Barneveld
De Driest 2
3773 BG Barneveld